Пам’ятка Клієнта (Замовника) по виконанню ремонтів в АСЦ «Спеціаліст» 

     Клієнт  (надалі по тексту – Замовник) звертається до АСЦ «Спеціаліст» (надалі по тексту – АСЦ) з замовленням виконати ремонт техніки. Якщо ремонт можливий - АСЦ виконує ремонт. АСЦ усуває тільки той недолік, який заявлено Замовником в квитанції про прийом техніки. Незаявлені недоліки АСЦ не діагностує та не усуває. Діагностика проводиться протягом 3-х робочих днів, починаючи з наступного робочого дня після отримання оплати за діагностику або підтвердження гарантійності звернення представництвом виробника. Результат діагностики отримується Замовником за його ініціативи. Замовник підтверджує, що детальна діагностика та огляд будуть виконані без його присутності. І підтверджує, що виявлені в результаті такого огляду: механічні пошкодження, сліди рідин, сторонніх речовин, предметів, відсутність запчастин, сліди життєдіяльності живих організмів або сліди інших причин виходу техніки з ладу стались до передачі техніки на діагностику. Вартість діагностики/передплати не повертається у будь-якому випадку. Техніка видається тільки в обмін на оригінал «Квитанції про прийом техніки в ремонт».

     При зверненні Замовника за гарантійним ремонтом, техніка приймається для визначення гарантійності даного випадку. Якщо випадок гарантійний, ремонт буде виконано без додаткового погодження з Замовником. Якщо в результаті діагностики або аналізу  умов експлуатації з’ясовується, що недолік техніки спричинений порушенням умов експлуатації, протиправними діями третіх осіб, випадками або обставинами непоборної дії, або якщо заявлений клієнтом недолік не було виявлено, то згідно законодавства даний випадок буде кваліфіковано як не гарантійний і Замовник втрачає право на безоплатне обслуговування. З цього моменту подальші дії і відносини сторін не регулюються законодавством про гарантійні ремонти. Тому Замовник зобов’язаний за своєї ініціативи забрати техніку з ремонту або продовжити з АСЦ правовідносини на базі негарантійного ремонту. Інформацію про стан ремонту, строки надходження запчастин, та іншу інформацію Замовник отримує в АСЦ за своєї ініціативи (якщо інше не передбачено даними Умовами). Згідно статті 8 пункт 9 Закону про захист прав споживачів, недоліки товару мають бути усунені протягом 14 днів, або за згодою сторін. Зважаючи на те, що для ремонту імпортної техніки строки поставки запчастин не залежать від волі АСЦ, сторони домовились, що строк усунення недоліків має складати 14 днів з моменту отримання на АСЦ запчастин, необхідних для ремонту. На письмову вимогу Замовника процес усунення недоліків може бути призупинено, і з моменту отримання такої вимоги від Замовника з АСЦ знімається відповідальність за перевищення строків усунення недоліку, оскільки процес усунення призупинено самим Замовником. Відсутність письмової вимоги Замовника означає його добровільну згоду на подальше продовження строку ремонту без застосування до АСЦ будь-яких санкцій. У випадку призупинення ремонту за вимогою Замовника, видача його техніки відбувається протягом трьох робочих днів з моменту реєстрації письмової вимоги Замовника. Згідно Закону України від 01.06.2010р. «Про захист персональних даних» Замовник дає згоду на збір і обробку його персональних даних (у тому числі паспортних даних) і передачі його персональних даних 3-м особам (партнерським організаціям).

     АСЦ не несе відповідальності за: пошкодження або втрату сім-карт, карт пам’яті та СD-дисків, захисного скла, будь-яких програм, даних та іншого програмного забезпечення, фото-, відео-, аудіо та інших файлів, що знаходяться в/на техніці, яка здана у ремонт або на діагностику; встановлене програмне забезпечення (прошивка, перепрошивка), його якість, продуктивність, функціональність або можливість використання для конкретних цілей; працездатність техніки з сенсорною системою керування після виконаного ремонту і/або діагностики, якщо така техніка здавалася в ремонт з механічним пошкодженням дисплея; цілісність та працездатність матриці, екрану, кінескопу, проекційної лампи, якщо цілісність та працездатність не вдалося перевірити при прийомі апарату в ремонт; працездатність функцій, які не були заявлені при здачі техніки в ремонт, але їх непрацезданість з’ясувалась при діагностиці, ремонті або при видачі техніки; погіршення стану, споживацьких властивостей, якість роботи та працездатність техніки, після проведеної діагностики та ремонту, якщо погіршення викликано причинами, що діяли до моменту здачі техніки у ремонт, та дію яких призупинити неможливо на час перебування техніки у ремонті (До таких причин відносяться: потрапляння вологи, твердих предметів, газів; механічні пошкодження; попереднє втручання в техніку за межами АСЦ; стихійні лиха; природній  знос, робота в нестандартному або аварійному режимі та інші причини, дія яких не може бути зупинена на період перебування техніки в ремонті);  роботу в цілому техніки, якщо на неї, за вимогою клієнта, встановлені запчастини, що придбані клієнтом за межами АСЦ; пошкодження, що виникли до передачі техніки в ремонт (вказані в квитанції про прийом); за збереження техніки Замовника при виникненні форс-мажорних ситуацій (пожежа, повінь, стихійні лиха, військовий стан та інші явища непереборної сили).

     АСЦ не компенсує Замовнику втрати або недоотриманий прибуток (чи його частину), що пов’язані з перебуванням техніки в ремонті. 

     Замовник надає згоду АСЦ для передачі апарату на ремонт третім особам на термін, потрібний для усунення недоліку.

     Клієнт  повідомляється  про виконаний ремонт або відмову у ремонті шляхом  смс-повідомлення (фактом повідомлення, що відбувся, вважається факт   відправки  смс-повідомлення)  або  дзвінка  на  номер  телефону вказаний  клієнтом  в  квитанції  про  прийом  товару  в ремонт. Після повідомлення  Замовника  про  виконаний  ремонт,  або  про  відмову  у ремонті,  Замовник повинен протягом 5 днів забрати техніку з ремонту (якщо   ремонт   виконувався   на  території  сервісного  центру).

     З 61-го календарного дня, з дати передачі техніки в ремонт, Замовнику буде нараховуватись плата за зберігання у розмірі 50 грн. за кожен календарний день, в такому випадку техніка буде видана через 3 робочих дні після оплати за зберігання, діагностику, ремонт та запчастини. Якщо Замовник не забрав свою техніку з території АСЦ на протязі 180 діб з дати передачі в ремонт, то це означає, що Замовник погодився на утилізацію своєї техніки без подальшого пред’явлення АСЦ будь-яких вимог по компенсації матеріальних чи моральних збитків.
Претензії до зовнішнього вигляду, працездатності, упаковки та комплектності техніки після ремонту приймаються тільки в момент передачі з ремонту. Право Замовника на ремонт по гарантії, наданій АСЦ або виробником, втрачається у випадку порушення пломби сервісного центру. По гарантійним ремонтам, з ціллю збереження матеріальних цінностей та виконання законодавчих актів України по гарантійному обслуговуванню, Замовника попереджено про те, що при видачі техніки з ремонту буде потрібен документ, що посвідчує особу Замовника та чек про придбання.

     Для платних ремонтів – гарантія 3 місяці тільки на усунену несправність (ремонт інших несправностей оплачуються на загальних умовах). Для гарантійних ремонтів – строк гарантії на техніку продовжується на строк знаходження техніки в ремонті.

АСЦ не несе відповідальності за якість друку струменевих  друкуючих пристроїв, у випадку, якщо такі пристрої знаходились на зберіганні в АСЦ Спеціаліст більше 3-х робочих днів, після отримання повідомлення про виконаний ремонт або відмову у ремонті.

Знижка  по дисконтній картці діє починаючи з наступного звернення клієнта, після отримання дисконтної картки. Знижка по дисконтній картці не додається до інших акційних знижок, персональних та інших можливих знижок. Знижка не діє на індивідуальну ціну запчастин.

     Я погоджуюсь отримувати від АСЦ «Спеціаліст» інформацію про акційні пропозиції, умови обслуговування, шляхом отримання повідомлень на мій номер мобільного телефону, вказаний в квитанції про прийом товару в ремонт.

З  умовами  виконання  ремонту  та  тарифами  АСЦ "Спеціаліст"  ознайомлений до початку виконання ремонту, та згодний з умовами та тарифами:

«___» _____________________ 2021 р.                                                    Замовник ___________________________ (_____________________)
 

КОНТАКТИ

 21021, м. Вінниця, вул. В. Порика 1
  Email : info@spec.vn.ua


Залишились запитання чи бажаєте замовити ремонт ?

Отримайте консультацію